top of page

Over Floreciente...

Logo MDD Floreciente

Medisch Dames Dispuut Floreciente is opgericht op 29 november 2006 door 4 vrouwen die allen Geneeskunde studeerden aan de Universiteit van Maastricht. In de statuten schreven zij de volgende doelstelling van het dispuut: ‘De doelstelling van het dispuut is om door middel van plezier, scherpzinnigheid en argumentatie, de geest te slijpen, in een sfeer van fatsoen, respect en vriendschap. Dit wordt gedaan door het ontplooien van activiteiten, het leggen en onderhouden van externe contacten, door middel van discussie, emotie, gevoel voor traditie, het maken van ruimte in de geest en het laten zien van betrokkenheid.’

Deze doelstelling hebben wij tot op de dag van vandaag hoog in het vaandel staan. Elke week hebben we een dispuutsavond waarop er gezellig samen gekookt, gegeten en geborreld wordt, waarna we op z’n tijd ook in de stad te vinden zijn. Ook buiten  de dispuutsavonden hebben we veel contact en treffen we elkaar regelmatig op de Universiteit of daarbuiten. Doordat we allemaal Geneeskunde studeren, hebben we een overkoepelende interesse die zorgt voor het behoud van scherpzinnigheid, argumentatie en het slijpen van de geest. Eigenlijk zijn we één grote vriendinnengroep, maar dan met een bestuur. Het bestuur zorgt ervoor dat alles in goede banen blijft lopen en waarborgt de doelstelling om met fatsoen en respect met elkaar om te gaan. Door dit alles ontstaan er hechte vriendschappen, die ook na onze tijd in het dispuut zullen  voortbestaan. We hebben buiten de dispuutsavonden meerdere activiteiten gepland en we borrelen ook met externe disputen, ook buiten Maastricht. We behouden de discussie, met gevoel voor emotie en traditie op onze vergaderingen. Doordat we met zo veel verschillende persoonlijkheden samenzijn behouden we de ruimte in de geest. We zijn daarbij erg betrokken bij elkaars levens en we weten dat we altijd op elkaar kunnen terugvallen als dat nodig is.

bottom of page